Najnowsze wpisy


instrukcja obsługi II
30 maja 2008, 12:59
Człowiek, który wierzy, ze sam odróżni dobro od zła i że sam poradzi sobie z własnym życiem, powtarza dramat grzechu pierworodnego.


Najłatwiej wygrać życie w kochającej się i trwałej rodzinie.


Podstawa ekologii jest ochrona człowieka przed zanieczyszczeniami fizycznymi, psychicznymi, moralnymi i duchowymi.


Kochać kogoś to być w taki sposób obecnym w jego życiu, aby mógł stać się najpiękniejszą wersją samego siebie.


Dojrzałą postawę wobec życia może zająć tylko ten, kto myśli w sposób prawdziwy (realistyczny).


Chrześcianin to ktoś, kto wierzy, ze pochodzi od kogoś większego niż on sam i kto uczy się od Boga sztuki życia w miłości i prawdzie.


Wartości to sprawdzone normy i reguły postępowania, które umożliwiają wygranie życia.


Życie ludzke rozgrywa się tu i teraz-nie ma przyszłości beż teraźniejszości.


Wraźliwość moralna to szczególny rodzaj inteligencji-dzięki niej odróżniamy zachowania, które krzywdzą nas samych i innych ludzi, od zachowań, które prowadzą do rozwoju i satysfakcji.


Wplnosc to zdolnośc opowiadania się po stronie prawdy i miłości.


Duchowoąś to zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie i do inteligentnego kierowania własnym życiem.


Ludzie nieszczęsliwi są mistrzami w utrudnianiu i zatruwaniu życia innym.


Bóg nie odgrywa w moim życiu jakiś roli on jest reżyserem.
instrukcja obsługi...
30 maja 2008, 12:58
Jedynym sposobem uniknięcia bolesnych porażek i rozczarowań jest uczenie się dojrzałej sztuki żucia.


Życie człowieka rozgrywa się na uszkodzonym boisku, które moża porównać do krzywej podłogi albo pola golfowego, pełnego pułapek i zagrożeń.


Kto nie krzywdzi samego siebie, ten potrafi bronić się przed ludzmi, którzy chcą wyrządzić mu krzywdę.


Kto nie potrafi być panem własnego ciała, ten staje się jego niewolnikiem lub wrogem.


Wygranie życia to wygranie wieloboju, dlatego końcowe zwycięstwo to suma codziennych małych sukcesów i zwycięstw.


Poprzez seksualnośc człowiek może wyrażać miłosc i przekazywać życie-albo wyrażać przemoc i przekazywać śmierć.


Mentalnosc zwycięscy oznacza odwagę wymagania od samego siebie życia w miłosci, prawdzie i wolności.


Jeśli postępujesz tak jak większośc ludzi, to zatrzymaj się i zastanów, gdzie zrobiłeś błąd.


Kto nie wymaga od siebie niewiele, ten nie osiągnie niczego.


Kto wymaga od siebie dużo, ten osiągnie wszystko.


Jeśli chcę, by inni mieli szansę rozumieć i uszanować moje przekonania i przeżyca, to powinienem im wprost powiedzieć o tym, co się we mnie dzieje.


Przyjaciel to ktoś, kto potrafi mnie kochać niezależnie od tego, czego się o mnie dowie.


Człowiek potrafi tak bardzo oszukiwać samego siebie, że zdarza się, iż z tego powodu umrze.


Samopoczucie fizyczne i psychiczne jest ważna informacją o naszym postępowaniu oraz o naszej sytuacji życiowej.


Wygraż życie może tylko ten, kto potrafi obronić w sobie bogactwo pragnień, marzeń i szlachetnych ideałów.


Pojednać się ze samym sobą to zgodzić się na swoje życie oraz przebaczyć sobie popełnione błędy, wyciągając z nich wnioski na przyszłość.